Ingrid Hoefnagelsdiëtistenpraktijk

diëtistenpraktijk

menu Menu
close
Locaties
Huskensweg 37A
6412 SB Heerlen

WOENSDAG
DONDERDAG
Schoolstraat 8
6336 AR Hulsberg

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
Marisstraat 57
6165 AR Geleen

MAANDAG
DINSDAG
Stacks Image p25622_n28
Alt image
Stacks Image p25502_n398
Ingrid Hoefnagels
tel. 06-22126712
iMail
aangesloten bij:
privacy verklaring: klik hier
Alt image
Stacks Image p25502_n1494
Voeding als medicijn
Bij diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels werken we volgens een holistische aanpak, d.w.z. dat wij u een voedingsadvies en dieetadvies aanbieden, waarin reguliere inzichten (gezonde basis) en visies vanuit de orthomoleculaire benadering naar individuele behoefte gecombineerd worden.


 Drop Images Here 

Stacks Image 25530
Stacks Image 25532
Stacks Image 25534
Stacks Image 25540
Stacks Image 25542
Stacks Image 25544Ingrid Hoefnagels
Gediplomeerd diëtiste:
2017 • Diabetes type 2 omkeerbaar
2016 • Orthomoleculaire Darmtherapie
2015 • Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie
1986 • Diëtetiek
Alt image
Stacks Image 25486
  • account_circle
    Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.
    Hippocrates (Grieks filosoof, ca. 400 voor Chr.)
Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels
Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels dan hebben wij gegevens van u nodig voor de volgende doelstelling(en).
• Administratieve doeleinde
• Communicatie met arts en/of verwijzer
• Optimaal en individueel uitvoeren van behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Wettelijke verplichting

Voor bovenstaande doelstellingen hebben we persoonsgegevens nodig, die door u verstrekt wordt via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels zal uw gegevens uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en om uw gegevens veilig op te bergen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bovenstaande zal altijd gepaard gaan met uw (schriftelijke) toestemming. Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ingridietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
Beveiliging Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft U desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-22126712 of via iMail

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via iMail
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Alt image
Stacks Image p25647_n15
Deze verklaring is mede opgesteld door onze beroepsvereniging de NVD april 2018

NIEUWS ingridiëtist.nl

Nieuwsitems verzameld voor u door ingridiëtist.nl

lees meer...
suppletie bij medicatie liefdesstofje in darmen stofwisseling

NIEUWS ingridiëtist.nl

Nieuwsitems verzameld voor u door ingridiëtist.nl

lees meer...
maagzuurremmers uit de vrije verkoop zonnebloemolie crashdieet

NIEUWS ingridiëtist.nl

Nieuwsitems verzameld voor u door ingridiëtist.nl

lees meer....
chocolade zouttest apples

NIEUWS ingridiëtist.nl

voor u verzameld door Ingrid Hoefnagels, dieëtiste

lees meer....
supplementen antibiotica maaltijdvervangers
Huskensweg 37A
6412 SB Heerlen

WOENSDAG
DONDERDAG
Marisstraat 57
6165 AR Geleen

MAANDAG
DINSDAG
Schoolstraat 8
6336 AR Hulsberg

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAG
VRIJDAG