Ingrid Hoefnagelsdiëtistenpraktijk

diëtistenpraktijk

menu Menu
close
Locaties
Huskensweg 37A
6412 SB Heerlen

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
Schoolstraat 8
6336 AR Hulsberg

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
Stacks Image p20256_n28
Alt image
Stacks Image p20264_n398
Ingrid Hoefnagels
06-22126712
iMail
privacy verklaring: klik hier
Alt image
Stacks Image p20264_n1494
aangesloten bij:
volg ingridietist op Facebook:
Vergoedingen
Dieëtadvisering wordt voor 3 uur vergoed door de basisverzekering.
Vergoeding vanuit de basisverzekering valt binnen het eigen risico (behalve bij personen jonger dan 18 jaar en bij ketenzorg)
Vraag of kijk na in hoeverre deze verbruikt is.
Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of uw verwijzing onder ketenzorg valt. Dit is mogelijk bij diabetes, COPD of cardiovasculaire risico's (ernstig overgewicht, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol).

Uit de aanvullende verzekering komen hier meestal nog een aantal uren bij. Deze vallen niet onder eigen risico.
Hoeveel uw aanvullende verzekering vergoed kunt u navragen bij uw verzekeringsmaatschappij of nakijken in de polis.

Om betalingsproblemen van uw verzekering te voorkomen, raden wij aan een verwijsbrief van uw arts te regelen.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • account_circle
    Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.
    Hippocrates (Grieks filosoof, ca. 400 voor Chr.)
Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels
Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels dan hebben wij gegevens van u nodig voor de volgende doelstelling(en).
• Administratieve doeleinde
• Communicatie met arts en/of verwijzer
• Optimaal en individueel uitvoeren van behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Wettelijke verplichting

Voor bovenstaande doelstellingen hebben we persoonsgegevens nodig, die door u verstrekt wordt via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels zal uw gegevens uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en om uw gegevens veilig op te bergen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bovenstaande zal altijd gepaard gaan met uw (schriftelijke) toestemming. Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ingridietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
Beveiliging Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft U desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-22126712 of via iMail

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Ingrid Hoefnagels kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via iMail
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Alt image
Stacks Image p20263_n15
Deze verklaring is mede opgesteld door onze beroepsvereniging de NVD april 2018
Ingrid Hoefnagels is aanwezig op onderstaande locaties en dagen. Voor een afspraak belt u 06-22126712 of stuur een email naar iMail
Huskensweg 37A
6412 SB. Heerlen

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
Schoolstraat 8
6336 AR Hulsberg

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAG
VRIJDAG